Cookies

Vad är cookies?

Curoflow Technology AB, org. nr. 559123-3654, ('Curoflow') använder cookies för att anpassa vår webbplats och optimera din upplevelse. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker webbplatser.

Det finns olika typer av cookies. Sessionscookies lagras temporärt tills du har stängt ned din webbläsare medan permanenta cookies sparas under en längre tid. Cookies kan vidare delas upp i förstapartscookies, som vi sätter själva på vår webbplats, och tredjepartscookies, som tillhör en annan domän. På vår webbplats använder vi oss av både sessions och permanenta första- och tredjepartscookies.

Vi har delat upp våra cookies i kategorierna 'nödvändiga cookies', 'statistikcookies' och 'marknadsföringscookies'. Nödvändiga cookies används för att vår webbplats ska fungera på ett säkert sätt. Statistikcookies tillhandahåller analys av data och webbplatstrafik som gör att vi kan anpassa användarupplevelsen på vår webbplats. Marknadsföringscookies möjliggör att reklam kan anpassas utefter varje användares intressen och därför uppfattas som mer relevant. 

Vilka cookies använder vi?

För att vara transparenta har vi sammanfattat information om de cookies vi använder på vår hemsida nedan.

Nödvändiga cookies

Namn på cookie: cookielawinfo-checkbox-necessary
Typ av cookie: Permanent förstapartscookie
Ändamål: Hantering av vår cookiebanner, spara besökares godkännande av nödvändiga cookies
Lagringstid: 11 månader
Datan delas inte

Namn på cookie: cookielawinfo-checkbox-non-necessary
Typ av cookie: Permanent förstapartscookie
Ändamål: Hantering av vår cookiebanner, spara besökares godkännande av statistikcookies.
Lagringstid: 11 månader
Datan delas inte

Namn på cookie: viewed_cookie_policy
Typ av cookie: Permanent förstapartscookie
Ändamål: Hantering av vår cookiebanner, spara huruvida besökaren har godkänt användningen av cookies.
Lagringstid: 11 månader
Datan delas inte

Namn på cookie: lang 
Typ av cookie: Permanent förstapartscookie
Ändamål: Fastställer hemsideanvändarens land och föredraget språk
Lagringstid: Permanent
Data delas inte

Statistikcookies

Namn på cookie: _ga
Leverantör: Google
Typ av cookie: Permanent tredjepartscookie
Ändamål: Identifiering av unika besökare och beteende på webbplatsen
Lagringstid: 2 år
Data delas till Google LLC

Namn på cookie: _ga_#
Leverantör: Google
Typ av cookie: Permanent tredjepartscookie
Ändamål: Fastställer antalet gånger en användare har besökt webbplatsen samt datum för det första och senaste besöket.
Lagringstid: 2 år
Data delas till Google LLC

Namn på cookie: _gat
Leverantör: Google
Typ av cookie: Permanent tredjepartscookie
Ändamål: Implementering av anropsbegränsning vid hög webbplatstrafik
Lagringstid: 1 minut
Data delas till Google LLC

Namn på cookie: _gid
Leverantör: Google
Typ av cookie: Permanent tredjepartscookie
Ändamål: Identifiering av unika besökare Lagringstid: 24 timmar
Lagringstid: 24 timmar
Data delas till Google LLC

Namn på cookie: collect
Leverantör: Google
Typ av cookie: Session tredjepartscookie
Ändamål: Används för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och beteende. Spårar besökaren över enheter och marknadsföringskanaler.
Lagringstid: Session
Data delas till Google LLC

Namn på cookie: pagead/landing
Leverantör: Google
Typ av cookie: Session tredjepartscookie
Ändamål: Spårar konverteringsfrekvensen mellan användaren och annonsbannern på webbplatsen.
Lagringstid: Session
Data delas till Google LLC

Marknadsföringscookies

Namn på cookie: cookietest
Leverantör: ClickCease
Typ av cookie: Session tredjepartscookie 
Ändamål: Denna cookie används för att avgöra om besökaren har accepterat rutan för cookie-samtycke.
Lagringstid: Session
Data delas till Google LLC

Namn på cookie: li_gc
Leverantör: linkedin.com
Typ av cookie: Permanent tredjepartscookie
Ändamål: Används för att lagra gästernas samtycke om användning av cookies i icke-väsentliga syften
Lagringstid: 2 år
Data delas till Linkedin i Danmark

Namn på cookie: lang
Leverantör: linkedin.com
Typ av cookie: Sessions tredjepartscookie
Ändamål: Används för att komma ihåg en användares språkinställningarför att säkerställa att LinkedIn.com visas på det språk användaren har valt.
Lagringstid: Sessionen
Data delas till Linkedin

Namn på cookie: AnalyticsSyncHistory
Leverantör: Linkedin
Typ av cookie: Permanent tredjepartscookie
Ändamål: Används för att lagra information om tidpunkten då en synkronisering ägde rum med lms_analytics-cookien.
Lagringstid: 29 dagar
Data delas till Linkedin

Namn på cookie: bcookie
Leverantör: Linkedin
Typ av cookie: Permanent tredjepartscookie
Ändamål: Unik identifiering av enheter som har åtkomst till LinkedIn för att upptäcka missbruk på plattformen.
Lagringstid: 2 år
Data delas till Linkedin

Namn på cookie: bscookie
Leverantör: Linkedin
Typ av cookie: Permanent tredjepartscookie
Ändamål: För att komma ihåg att en inloggad användare verifieras genom tvåfaktorautentisering
Lagringstid: 2 år
Data delas till Linkedin Danmark

Namn på cookie: lang
Leverantör: Linkedin
Typ av cookie: Permanent tredjepartscookie
Ändamål: Ställer in språk när en webbsida har en inbäddad "Följ oss"-panel.
Lagringstid: Session
Data delas till Linkedin Danmark

Namn på cookie: lidc
Leverantör: Linkedin
Typ av cookie: Permanent tredjepartscookie
Ändamål: För att främja datacentervalet
Lagringstid: 1 dag
Data delas till Linkedin Danmark

Namn på cookie: UserMatchHistory
Leverantör: Linkedin
Typ av cookie: Permanent tredjepartscookie
Ändamål: Synkronisering av LinkedIn Ads-ID
Lagringstid: 29 dagar
Data delas till Linkedin

Namn på cookie: fr
Leverantör: Facebook
Typ av cookie: Permanent tredjepartscookie
Ändamål: Att leverera, mäta och förbättra relevansen av annonser
Lagringstid: 3 mån
Data delas till Facebook i Nederländerna

Namn på cookie: tr
Leverantör: Facebook
Typ av cookie: Session tredjepartscookie
Ändamål: Att leverera olika annonstjänster från tredjepartsleverantörer
Lagringstid: Session
Data delas till Facebook i Nederländerna

Namn på cookie: _fbp
Leverantör: Facebook
Typ av cookie: Permanent tredjepartscookie
Ändamål: För att särskilja och hålla reda på dina unika användare
Lagringstid: 3 mån
Data delas till Facebook i Storbritannien

Namn på cookie: https://#.#/
Leverantör: Leedfeeder
Typ av cookie: Session tredjepartscookie
Ändamål: Registrerar statistiska uppgifter om användares beteende på webbplatsen. Används för intern analys av webbplatsoperatören
Lagringstid: Session
Data delas till Leedfeeder på Irland

Namn på cookie: _lfa
Leverantör: Leedfeeder
Typ av cookie: Permanent tredjepartscookie
Ändamål: Samlar in information som IP-adresser, tid på webbplatsen och sidförfrågningar för besöken
Lagringstid: 2 år
Data delas till Leedfeeder på Irland

Namn på cookie: _lfa_expiry
Leverantör: Leedfeeder
Typ av cookie: Permanent tredjepartscookie
Ändamål: Innehåller utgångsdatum för cookien med motsvarande namn.
Lagringstid: Permanent
Data delas till Leedfeeder på Irland

Namn på cookie: _lfa_test_cookie_stored
Leverantör: Leedfeeder
Typ av cookie: Permanent tredjepartscookie
Ändamål: Samlar in information som IP-adresser, tid på webbplatsen och sidförfrågningar för besöken
Lagringstid: 1 dag
Data delas till Leedfeeder på Irland

Din hantering av cookies

Du har möjlighet att ändra dina webbläsarinställningar så att du uppmärksammas om en cookie skickas till din enhet eller för att ange som huvudregel att cookies blockeras. Du kan också välja att radera alla de cookies som finns lagrade på din dator. Curoflows användning av nödvändiga cookies är enligt ovan i vissa fall väsentliga för att tillhandahålla viktiga funktioner på vår webbplats. Om du väljer att blockera våra cookies kan det innebära viss begränsad funktionalitet på webbplatsen. Vad avser de cookies som levereras av Google finns särskilda tillägg att hämta här.

Du kan ändra ditt godkännande av statistikcookies. Ändrade cookieinställningar börjar gälla från och med tillfället för ändringen och påverkar inte tidigare insamlad information via cookies.

För mer information om cookies, se www.pts.se/cookies.

För information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy