x

Boka en demo av Curoflow

En vård med mer flow

Sjukvården funkar inte. Det gör inte vårdpersonalen heller när det ser ut som det gör i vården idag. Vårdpersonal får lägga tid på administration som de skulle behöva ge till patienter. De får inte tag på information de behöver och digitala verktyg blir en bromskloss istället för en hjälp. Det finns helt enkelt inget flow i dagens sjukvård. Det hindrar de som jobbar inom vård och omsorg från att göra det de allra helst vill göra: hjälpa människor. Det är dags att ändra på det. Det är dags att se till att det blir flow i vården igen. Curoflow är en helhetslösning för digital vård som är ledande på användarvänlighet, kompatibilitet och patientsäkerhet.

Nurse requesting more efficient care through Curoflow telemedicine platform

Digital vårdplattform med flow

Skapa er egen digitala vårdmottagning med Curoflow plattform och möt era patienter online. Vi kan digital vård, teknik och datasäkerhet medan ni känner er verksamhet och era patienter bäst. Tillsammans utformar vi en patientnära vård genom utökad tillgänglighet, effektiva patientmöten, användarvänliga gränssnitt och automatiserade processer.

Hos vårdgivaren

Ni behandlar patienter i ett dynamiskt webbgränssnitt

Nurse working with patient triage in Curoflow telemedicine platform

Frigör tid och förbättrar er arbetsmiljö

Curoflows självbetjäning för patienter, asynkrona digitala kommunikation, och automatiserade processer frigör mycket tid till att ge en god vård. Med förkortade vårdköer samt färre personer i era lokaler, minskar stressen för er vårdpersonal. Curoflow ger även möjligheter att arbeta hemifrån, dela på personalresurser och att ta emot patienter från ett större geografiskt område.

Hos patienten

Patienterna möter er i mobil-app eller via webbsida

Telehealth for patients through Curoflow telemedicine mobile app

Lättillgänglig vård för era patienter

Curoflow låter patienter interagera med er vårdmottagning när och var som helst, utan att behöva köa i telefon eller i väntrum. Curoflow möjliggör privata vårdmöten på stressiga vardagar, att patienter snabbt får hjälp med enklare ärenden, samt minskad väntetid till behandling då fysisk kapicitet frigörs av det digitala. Med Curoflow kan patienterna enkelt skapa, följa och administrera vårdärenden i sin mobiltelefon.

Frigör tid och förbättrar er arbetsmiljö

Curoflows självbetjäning för patienter, asynkrona digitala kommunikation, och automatiserade processer frigör mycket tid till att ge en god vård. Med förkortade vårdköer samt färre personer i era lokaler, minskar stressen för er vårdpersonal. Curoflow ger även möjligheter att arbeta hemifrån, dela på personalresurser och att ta emot patienter från ett större geografiskt område.

Lättillgänglig vård för era patienter

Curoflow låter patienter interagera med er vårdmottagning när och var som helst, utan att behöva köa i telefon eller i väntrum. Curoflow möjliggör privata vårdmöten på stressiga vardagar, att patienter snabbt får hjälp med enklare ärenden, samt minskad väntetid till behandling då fysisk kapicitet frigörs av det digitala. Med Curoflow kan patienterna enkelt skapa, följa och administrera vårdärenden i sin mobiltelefon.

Curoflow Digital Telemedicine Platform Icon

Tillsammans skapar vi mer flow i vården

Undrar ni hur den digitala vårdplattformen ser ut och hur den hade fungerat i ert dagliga arbete? Är ni redo att byta till en leverantör som kommer från vården och förstår era behov? Vi diskuterar gärna er verksamhet och hur Curoflows olika funktioner skulle kunna effektivisera den. Ni kan ta emot patienter digitalt inom några veckor.

Skicka ett meddelande så hör vi av oss!

“Curoflow har en bra och tydlig plattform. De är också väldigt lyhörda och snabba med att komma med förbättringar i plattformen. Som kund känner man att de verkligen lyssnar på en.”

Mattias Bodin

VD Migränhjälpen

Migränhjälpen telemedicine mobile app by Curoflow software provider

No Flow

Det är många saker som inte funkar som det ska i vården i dag. Det går ut över både patienter och vårdpersonal. Ett av problemen är att de IT-system och plattformar som ska underlätta, förbättra och göra vården säkrare, gör precis tvärtom. En undersökning från McKinsey visar tydligt att många digitala verktyg ökar bördan på vården och vårdpersonal med tröga och osäkra system, dålig användarvänlighet, krångliga och tidskrävande procedurer samt låg patientsäkerhet.

Dagens IT-system är:

Inte användarvänliga

Onödigt många klick krävs för att utföra enkla uppgifter som att skriva recept eller göra anteckningar. Systemen ger inte en bra överblick och är svårnavigerade.

Inte automatiserade

Vårdpersonal måste ofta själva ta fram de data som krävs och spendera för mycket tid i administation. Automatiserade processer saknas nästan helt.

Tröga och universalinloggning saknas

Mycket tid går åt till att logga in i olika system och till att logga in på nytt i det system där man redan är inne. Det är långa väntetider mellan klick och sökningar.

Krånglar och fungerar ibland inte alls

Dessutom saknas ibland kunnig supportpersonal som snabbt kan lösa problemen.

Inte ihopkopplade för bra samarbete

Detta gör att vårdgivare inte kan kommunicera med varandra och skapar ett onödigt slöseri av tid.

Go Flow

God vård handlar om flow. Att det är lätt att arbeta tillsammans. Ha tid för patienterna. Användning av expertis. Baserat på passionen att hjälpa människor. Men idag är vården trasig. Om vi inte har flow kan vi inte omhänderta, behandla, bota och rädda liv. Det är dags för en förändring. Det är dags att ge flow till vården igen.

Vi vill vara ledande på:

Användarvänlighet

Vi vill gärna vara vårdens Apple: det finns ingen anledning att ett IT-system ska vara krångligare att använda än en iPhone. Vi ser till att Curoflow är den mest användarvänliga plattformen inom vården. Det ska vara få klick, enkelt att navigera och lätt att hitta det man söker.

Kompatibilitet

Vår plattform ska kunna kommunicera med andra system och kommer aldrig vara hindret för att kunna föra över information mellan olika plattformar.

Snabbhet

Vi prioriterar snabbhet när vi tar fram våra lösningar – man ska inte behöva sitta och vänta vid sin dator på att något ska komma fram.

Säkra inlogg

Vår ambition är ett det ska vara så få inloggningar per dag som möjligt. Mycket vårdtid ägnas idag åt att försöka logga in i system eller ta sig tillbaka in när man kastats ut ifrån dem. Inlogg ska både vara säkra ur ett säkerhetsperspektiv men också i form av stabilitet för användarna.

Automatisering

Vår ambition är att allt som går att automatisera ska automatiseras – ingen vårdpersonal ska gång på gång behöva plocka fram samma information eller behöva jobba mer manuellt än vad som faktiskt behövs.

Support

Våra ambition är att vår plattform ska vara krångelfri. Om det ändå krånglar, har vi en support som alltid är tillgänglig för att hjälpa till att lösa problem.

Patientsäkerhet

Curoflow följer de högst satta integritetsstandarderna och utnyttjar inga möjliga undantag från GDPR och lagstiftning. Den tillgänglighet till patientinformation och möjlighet till dialog som digital vård möjliggör får aldrig gå ut över patientens integritet. Idag lagras mycket patientdata i utländska molntjänster trots att det inte är förenligt med svensk lagstiftning eller GDPR. Du kan räkna med säkerhet hos oss - på riktigt.

Anpassningsbarhet

Vi skapar alltid flöden utifrån verksamhetens behov. Vi tvingar inte in vårdgivare in i fördefinierade flöden. Curoflows plattform gör det möjligt att helt utgå från verksamhetens behov - oavsett om det gäller patientflöden eller interna flöden.

En digital vårdplattform - många funktioner

Curoflow är under ständig utveckling för att förenkla vardagen för vårdpersonal och ge era patienter en bättre vård. Se några av våra lösningar som kan bidra till att ge flow i er verksamhet.

Curoflow telemedicine platform with many solutions, functions & features

Våra lösningar

GDPR-säkra videomöten

Behöver er organisation en videotjänst där ni kan diskutera känsliga personuppgifter? Curoflow Video är framtagen för att möjliggöra GDPR-säkra, enkla och välfungerande möten med upp till 100 deltagare. Deltagare kan autentisera sin identitet och all data lagras, krypteras och hanteras i Sverige - helt utan amerikanska underleverantörer.

Till vår fristående videotjänst
Curoflow GDPR- & HIPAA-secure video conferencing software for personal and sensitive data (1)