x
x

Boka en demo av Curoflow

Kunder berättar

Vi frågade några kunder om hur det är att bedriva digital vård genom Curoflow och jobba i plattformen varje dag

Curoflow Digital Telemedicine Platform Icon

Gynhälsan i Jönköping

Gynhälsan i Jönköping är en gynekologmottagning som tar emot patienter från större delen av södra Sverige. Enligt gynekologen Marianne Holmgren Windh underlättar Curoflow bl.a. patientkommunikationen i deras fertilitetsbehandlingar.

“Snabbt och lättillgängligt för både patient och vårdgivare! Sen vi började arbeta i Curoflow, har patientsäkerheten förbättrats. Personnummer, ordinationer och bokningar riskerar inte att hamna i en miljö där obehöriga kan komma åt uppgifterna, då appen är GDPR-säkrad.”

Linda Petersson
Barnmorska, Gynhälsan

“Curoflows plattform ger oss ett fantastiskt smidigt och enkelt sätt att kommunicera med våra patienter”

Marianne Holmgren Windh
Gynekolog, Gynhälsan

Migränhjälpen

Migränhjälpen erbjuder specialisthjälp till patienter med svår huvudvärk och migrän över hela Sverige. Kontakt, bedömning och rådgivning sker idag genom Curoflows digitala ingångar, asynkrona chatt och videomöten.

“Det går mycket snabbare att arbeta i Curoflow än systemet vi hade innan. En stor fördel är att Curoflow är synkad med Webdocs kalender så systemen pratar med varandra. Det är även smidigt med en inbyggd GDPR-säker videofunktion.”

Ann-Elise Tammar
Sjuksköterska, Migränhjälpen
Migränhjälpen telemedicine patient portal by Curoflow telehealth platform

“Curoflow har en bra och tydlig plattform. De är också väldigt lyhörda och snabba med att komma med förbättringar i plattformen, så som kund känner man att de verkligen lyssnar på en.”

Mattias Bodin
VD, Migränhjälpen