x

Boka en demo av Curoflow

En digital vårdplattform för stöd & omsorg

Curoflow digital vårdplattform är avsedd att skräddarsys för att underlätta kontakten tvärprofessionellt och med brukare hos olika typer av verksamheter. Nedan kan ni se exempel på hur vi kan bidra till flow hos era enheter inom omsorgen.
Curoflow Digital Telemedicine Platform Icon

Omsorg av äldre och människor med funktionsvariationer inom LSS eller särskilt boende

Curoflow förenklar kommunikation och ärende-administrationen oavsett om det rör sig om hemtjänst, LSS eller äldre- och gruppboenden. GDPR-säkra chattar och videomöten underlättar samverkan både inom och utanför er organisation och ofta vill brukarnas anhöriga ta del av pågående ärenden. Med Curoflow är det enkelt för personalen på ett äldreboende att hålla ett GDPR-säkert videomöte med exempelvis en sjuksköterska, fysioterapeut, läkare på regionen, tolk eller anhörig. Det möjliggör en betydligt snabbare vård för den boende samt att ett videomöte ofta sparar mycket tid för de externa parterna. Vidare möjliggör Curoflow en närmare digital tillsyn i exempelvis hemtjänsten, där brukarna alltid kan skicka meddelanden och bilder till personalen med frågor eller om något problem uppstår.

Disabled patient in a video meeting through Curoflow telemedicine mobile app

Social services_having_a_GDPR-secure_video_meeting_in_Curoflow_telehealth_platform

Socialtjänst

Ni på socialtjänsten har kontakt med många vuxna, barn och ungdomar i svåra situationer och då de flesta insatser bygger på att personerna själva söker stöd, är det viktigt att ni är lättillgängliga. Digitala ingångar sänker tröskeln för era klienter och Curoflows säkra digitala kommunikation underlättar exempelvis:

 

  • När det känns svårt för individen att be om hjälp
  • När individen bor långt bort och har svårt att resa
  • Om individen känner sig otrygg på socialkontoret
  • För korta rutinärenden och avstämningar

Digitala kontakter förenklar samverkan kring en individ och utformningen av era stödåtgärder. Curoflow möjliggör GDPR-säkra chatt- och videosamtal inom er organisation men även med t.ex. skolan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt hälso- och sjukvården. Att samla ett flertal deltagare digitalt underlättar allt från utredningssamtal med vårdnadshavare, barn eller vuxna, till uppföljningssamtal i särskilda boenden eller vid familjehemsplaceringar.

Ge socialtjänsten det flow den förtjänar

Undrar ni hur den digitala vårdplattformen ser ut och hur den hade fungerat i ert dagliga arbete? Är ni redo att byta till en leverantör som kommer från vården och förstår era behov? Vi diskuterar gärna er verksamhet och hur Curoflows olika funktioner skulle kunna effektivisera den. Ni kan ta emot patienter digitalt inom några veckor.

Skicka ett meddelande så hör vi av oss!

Phone