x

Boka en demo av Curoflow

Phone
x

Boka en lunch med Curoflow

Nurse working with Curoflow telemedicine platform at primary care clinic

Nå den fulla potentialen av digifysisk vård med en plattform som ger er flow

Möt framtidens sjukvård med Curoflow - en heltäckande digital vårdplattform för alla typer av vårdgivare

Moderna funktioner för digifysisk vård

Föreställ dig en värld där administrativa uppgifter inte längre tar upp all er värdefulla tid och där ni kan erbjuda en patientcentrerad vård som överträffar förväntningarna. Med Curoflow kan ni skapa sömlösa vårdflöden som garanterar såväl patient- som datasäkerhet. Effektivisera era processer, förbättra patientresultaten och upplev kraften i Curoflows revolutionerande lösningar som möjliggör en effektivare och mer patientnära vård. 
Digital front door for patients through Curoflow white label telemedicine app.

Digitala ingångar för era patienter

Genom Curoflow kan patienter smidigt nå er mottagning online för att söka vård. Ni har friheten att välja patienternas digitala ingångar, såsom chattmeddelanden, tidsbokning av digitala eller fysiska besök och möjligheten att styra växelsamtal digitalt. Dessutom kan ni enkelt boka in och kalla patienter till nya möten, såväl digitala som fysiska.

Patient uses self-service functions in Curoflow telemedicine app

Självbetjäning & automation

Curoflow minskar bördan för vårdpersonal genom att automatisera processer och möjliggöra för patienter att själva göra bokningar, skapa underlag för status och anamnes och utföra andra administrativt tunga uppgifter. Genom integrationer med journalsystem överförs kalenderbokningar och journalanteckningar enkelt mellan systemen.

Curoflow telemedicine plaform is white label for computer and Swedish app.

White label & anpassning

Curoflow vårdplattform är skalbar och anpassningsbar för olika typer av vårdorganisationer, från små kliniker till hela kommuner, regioner och större företag. Plattformen erbjuds som white label via webb och app och det är endast ert varumärke och grafiska profil som är synligt för era patienter. 

Doctor in GDPR-secure video meeting regarding patients

Chatt & videomöten

Med Curoflow kan ni enkelt kommunicera med patienter, kollegor och externa parter när och var det passar dem och er. Vår videotjänst är egenutvecklad för säkra vårdmöten som följer GDPR och ni kan enkelt bjuda in tredje part utan några krav på mjukvaruinstallation eller nedladdningar. I den asynkrona chatten kan ni även dela dynamiska och intelligenta frågeformulär, bilder och annan relevant information som rör vårdärenden.

Patient journal in mobile app for remote monitoring of cronicle conditions

Kronikermonitorering med data

Curoflows dagboksfunktionalitet är unik och möjliggör monitorering av patienter med kroniska tillstånd. Patienterna följs upp under angivna intervaller vilket ger er strukturerad information över tid. Informationen omvandlas till data, statistik och beslutsstöd. Patienter upplever de automatiserade funktionerna som att vårdgivaren ser och hör dem på regelbunden basis.

Send and receive referrals through the Curoflow telemedicine software.

Konsultationer & remittering

Dela patientärenden och patientinformation med andra vårdgivare elektroniskt! e-Connect gör det möjligt för vårdgivare att konsultera personal på andra mottagningar samt att sömlöst remittera patienter mellan olika organisationer. Genom e-Connect kan ni inte bara öka antalet remisser och effektivisera era processer, utan även leverera en sömlös vårdupplevelse för era patienter.

Curoflow staff help healthcare professional with telemedicine functions.

Teknik & support

Curoflow plattform är helt utvecklad av oss och vi integrerar ständigt nya journalsystem och kommunikationsverktyg. Den digitala vårdplattformen är CE-märkt i enlighet med MDR och vi behandlar all data inom EU för strikt efterlevnad av GDPR. Vi hjälper alla kunder med onboarding och vårt supportteam är tillgängligt sju dagar i veckan om ni behöver hjälp.

Varför Curoflow digital vårdplattform?

Upplev kraften hos Curoflow! Sömlös digifysisk vård genom förenklade arbetsflöden, anpassningsbara lösningar, förbättrade patientupplevelser, en integrerad plattform och en framåtriktad strategi

Hela plattformen, inklusive videotjänsten, behandlar all data inom Sverige för strikt efterlevnad av GDPR och PDL

Curoflow är utvecklad av sjukvårdspersonal för att spara tid och ge smidigare patientflöden

Integration med journalsystem för online-bokningar och smidig export av journalanteckningar

Monitorering av kroniska tillstånd, med värdefull statistik, hjälper er att fatta datadrivna beslut

Design och arbetsflöden kan skräddarsys för att passa vårdgivare av alla typer och storlekar

Självbetjäning för patienter, automatisering och dynamisk kommunikation gör att ni kan hjälpa fler patienter

Era patienter kan enkelt följa och hantera sina vårdärenden genom er webb eller appbaserade patientportal

Stärk varumärket och patientlojaliteten med djupgående white label-funktionalitet

Flyt in i framtiden:

Er digitala plattform för digifysisk vård

Skapa framtidens sjukvård med Curoflow: Starta er egen digifysiska vårdmottagning och hantera era patienter online. Vi är kan digital vård, teknik och datasäkerhet vilket ger er friheten att fokusera på er verksamhet och era patienter. Låt oss tillsammans utforma en patientcentrerad vård för er verksamhet genom förbättrad tillgänglighet, smidiga möten, användarvänliga gränssnitt och automatiserade processer. Upptäck möjligheterna med Curoflow vårdplattform.
Nurse working with patient triage in Curoflow telemedicine software platform

Frigör tid och förbättra arbetsmiljön för er personal

Stärk er vårdpersonal i deras dagliga arbete! Självbetjäning för patienter, asynkron digitala kommunikation, och automatiserade processer frigör mycket tid till att ge en god vård. Förkortade väntetider och färre personer i era lokaler minskar även stressen för er vårdpersonal. Omfamna distansarbete, optimera personalresurser och utöka er räckvidd så ni kan hjälpa patienter från större geografiska områden. Upptäck vad Curoflow kan göra för er verksamhet!

Telehealth for patients through Curoflow telemedicine mobile app

Gör vården lättare och mer tillgänglig för era patienter

Gör vården smidigare för era patienter genom att låta dem interagera med er mottagning när och var som helst, utan att behöva vänta i telefonsamtal eller väntrum. Med Curoflow kan patienterna enkelt skapa, följa och hantera sina vårdärenden digitalt. Plattformen möjliggör privata vårdmöten under hektiska vardagar och att patienter snabbt kan få hjälp med sina besvär. Eftersom fysisk kapacitet frigörs av det det digitala kommer era patienter även uppleva kortare ledtider för mer avancerade bedömningar och behandlingar.

Effektivisera er vård genom Curoflow

Curoflow vårdplattform optimerar patienthanteringen och förbättrar resultaten i er verksamhet

0 %

Sparad tid på administrativa uppgifter

0 %

Fler patientärenden per vårdpersonal

0 %

ROI

Våra kunder berättar

Hör våra kunder berätta om hur Curoflow har lyft deras verksamheter. Upptäck hur vår digitala vårdplattform har transformerat deras vårdmottagningar, förbättrat patientvården och ökat effektiviteten. Gör som våra kunder och upptäck potentialen i digifysisk vård genom Curoflow.
Läs fler kundberättelser

Anpassad för just er vårdverksamhet

Curoflow plattform är anpassningsbar och skalbar för att möta behoven hos olika vårdverksamheter, från enskilda kliniker till hela kommuner och regioner. Upplev Curoflows flexibilitet och styrka när plattformen smidigt utformas efter er unika vårdmiljö med optimerade arbetsflöden och förbättrad patientvård.

Primärvårdsmottagning

Öka bekvämligheten och spara tid för era patienter genom att låta dem nå er vårdmottagning online. Via er digitala portal kan patienterna få information, söka vård, triageras, redogöra för sina besvär och boka tider. Det frigör tid för er och till patienter som behöver besöka er fysiskt. Curoflow erbjuder en mängd funktioner och integrationer för att underlätta er och era patienters vardag!  

Nurses exporting anamnesis to medical records in Curoflow patient portal
Nurses exporting anamnesis to medical records in Curoflow patient portal

Primärvårdsmottagning

Öka bekvämligheten och spara tid för era patienter genom att låta dem nå er vårdmottagning online. Via er digitala portal kan patienterna få information, söka vård, triageras, redogöra för sina besvär och boka tider. Det frigör tid för er och till patienter som behöver besöka er fysiskt. Curoflow erbjuder en mängd funktioner och integrationer för att underlätta er och era patienters vardag!  

Healthcare personnel at obgyn clinic working in Curoflow telemedicine platform

Specialistvård

Curoflow är white label och anpassas efter varje mottagnings specialitet, unika flöden och behov. Ni styr vilka funktioner som patienterna får tillgång till i den digitala portalen. De dynamiska formulären för anamnesupptagning skräddarsys för just er mottagning. Med kalendrar och patientdagböcker för uppföljning och stöd vid längre behandlingar är Curoflow perfekt för patienter med kroniska tillstånd.

Video meeting with an IVF fertility clinic through Curoflow telemedicine software

Fertilitetsvård

Curoflow underlättar kommunikationen under fertilitetsutredningar och behandlingar. Väntetider förkortas och antalet uteblivna besök minskar. Plattformens dagbok är mycket uppskattad för planering, uppföljning och monitorering av fertilitetsbehandlingar. För IVF-patienter med en mängd aktiviteter att hålla reda på är Curoflow ett pålitligt stöd.

Corporate healthcare through Curoflow telemedicine software

Företagshälsovård

Erbjud tillgänglig och flexibel företagshälsovård med Curoflow! Plattformen ger er en direkt digital kanal till era klienter med chatt, videomöten, schemaläggning av möten och mycket mer. Genom Curoflow kan ni enkelt distribuera instruktionsvideor och bjuda in anställda till fysiska tester och hälsoundersökningar. Curoflow reducerar även restiden och gör det möjligt för anställda att kommunicera hemifrån när de är sjukskrivna.

Appointment booking at the student health centre through Curoflow telemedicine app

Elevhälsa

Möt eleven på elevens villkor. Genom app eller webbgränssnitt möjliggör Curoflow flexibel kommunikation och ökar tillgängligheten till elevhälsan för både elever och deras vårdnadshavare. Dagboksfunktionen möjliggör hälsomonitorering av elever och ger strukturerad data för statistik och resursplanering. Använd Curoflow digital vårdplattform för att dela på personalresurser och förbättra elevernas tillgång till god vård!

Home health care patient using Curoflow telemedicine platform

Hemsjukvård

Patienter som får sjukvård i hemmet kan genom Curoflow enkelt hålla kontakten med er via sin mobiltelefon. Förutom säker chatt och videosamtal där ni på ett säkert sätt kan bjuda in externa personer, möjliggör även plattformen monitorering av patienterna på distans. Denna värdefulla information underlättar förberedelserna inför nästa fysiska besök och minimerar onödiga resor.

Community care video meeting through Curoflow telemedicine app

Omsorg

Curoflow effektiviserar kommunikation och ärendehantering, oavsett om det gäller socialtjänst, barnomsorg, hemtjänst eller särskilt boende. Digitala ingångar förbättrar tillgängligheten och med GDPR-säker chatt/video förenklas dialogen både interprofessionellt och med era klienter. I Curoflow plattform har ni möjlighet att designa både utseende och funktionalitet för varje enhet i er organisation.

Doctor at hospital in video meeting through Curoflow telemedicine platform

Region

Curoflow låter er använda en enhetlig digital kommunikationsplattform på alla enheter i er region. Ni bestämmer själva hur ni vill strukturera avdelningar, kliniker, appar och webbgränssnitt för era patienters digitala ingångar. Eftersom Curoflow erbjuds som white label, kan patientportalerna utformas efter regionens olika profiler, och varje enhet kan själva bestämma hur funktionerna ska skräddarsys för just deras verksamhet.

Telemedicine portal for healthcare and social services in a municipality

Kommun

Förbättra tillgängligheten och kommunikationen i din kommun! Curoflow är utformat för att stödja medborgar- och patienthantering inom ett brett spektrum av tjänster. Det möjliggör att ni kan implementera en enhetlig digital kommunikationsplattform hos alla enheter i er kommun. Genom säkra inlogg och databehandling i Sverige möjliggör vår videotjänst säkra flerpartssamtal som strikt följer GDPR.

Är du nyfiken på Curoflow vårdplattform?

Undrar du hur den digitala vårdplattformen ser ut och hur den hade fungerat i ert dagliga arbete? Vill du prata med en leverantör som kommer från vården och förstår era behov? Vi diskuterar gärna er verksamhet och hur Curoflows olika funktioner skulle kunna effektivisera den. Skicka ett meddelande till oss så bokar vi in en demo av plattformen och berättar mer! 

Phone